וויליאם האווארד טעפט

William Howard Taft by Anders Zorn, 1911.jpg

וויליאם האווארד טאפט (15טן סעפטעמבער, 1857 - 8טן מערץ, 1930) איז געווען דער 27סטער אמעריקאנער פרעזידענט.

ער האט געדינט פון:

  • 4טן מערץ 1909

ביז:

  • 4טן מערץ 1913