יהדות התורה - איז א פראקציע פון אשכנזישע חרדים וואס איז א פאראייניגונג פון דער חסידישער אגודת ישראל פארטיי און דער ליטווישער דגל התורה פארטיי.

Znak Zjednoczonego Judaizmu Tory

דער רוחניתדיגער מנהיג פון דגל התורה איז דער מנהיג פונעם ליטווישן עולם, הרב אהרן לייב שטיינמאן. די מנהיגים פון אגודת ישראל זענען דער אדמו"ר פון גער, הרב יעקב אריה אלטער, און אויך די אדמו"רים פון וויזשניץ, בעלזא און אנדערע קרייזן. די העכסטע אויטאריטעט פון אגודת ישראל איז די מועצת גדולי התורה.

דעלעגאטן אין כנסתרעדאַקטירן

דער 17טער כנסת (2006)רעדאַקטירן

6 מאנדאטן (147,091 שטימען):

אגודת ישראל: יעקב ליצמאן, מאיר פרוש, שמואל האלפערט, יעקב כהן[1]

דגל התורה: אברהם ראוויץ, משה גפני, אורי מאקלעוו[2]

דער 18טער כנסת (2009)רעדאַקטירן

5 מאנדאטן (147,954 שטימען 4.4%)[3]

אגודת ישראל: מנחם אליעזר מאזעס, יעקב ליצמאן, מאיר פרוש

דגל התורה: משה גפני, אורי מאקלעוו

דער 19טער כנסת (2013)רעדאַקטירן

7 מאנדאטן (195,892 שטימען)

אגודת ישראל: יעקב ליצמאן, מאיר פרוש, מנחם אליעזר מאזעס, ישראל אייכלער

דגל התורה: משה גפני, אורי מאקלעוו, יעקב אשר


דער 20סטער כנסת (2015)רעדאַקטירן

6 מאנדאטן

אגודת ישראל: יעקב ליצמאן, מאיר פרוש, מנחם אליעזר מאזעס, ישראל אייכלער

דגל התורה: משה גפני, אורי מאקלעוו.

דער 21סטער כנסת (2019)רעדאַקטירן

8 מאנדאטן

אגודת ישראל: יעקב ליצמאן, מאיר פרוש, יעקב טעסלער, ישראל אייכלער

דגל התורה: משה גפני, אורי מאקלעוו, יעקב אשר, יצחק פינדרוס.

רעפערענצןרעדאַקטירן

  1. די גארע רשימה פון אלע קאנדידאטן
  2. אום 31סטן יולי 2008 האט יעקב כהן פארלאזט די כנסת לויט דער ראטאציע אפמאך. אורי מאקלעוו איז צוגעקומען אין זיין ארט
  3. רעזולטאטן פון די וואלן 2009