היום שלשה ושלשים יום שהם ארבעה שבועות וחמשה ימים לעומר

יארצייטןרעדאַקטירן