ר' חיים לייב כ"ץ איז דער סערדאהעלער רב פון בארא פארק, ברוקלין.

ביים באקן מצות

ר' חיים לייב איז א זון פון ר' יהושע כ"ץ, דער סאמבאטהעליער רב. אין זיין יוגנט איז ער געווען ראש הכולל אין סאטמארער כולל. ער איז יארן לאנג געווען דער רב פון דער בעלזער קהילה אין ברוקלין, ניו יארק. שפעטער האט ער געגרינדעט אן אייגענעם בית המדרש "סערדאהעל" אין בארא פארק.

אויך איז ער דער הויפט רב המכשיר פון בארא פארק עירוב.

ער איז געווען שטארק דבוק אין צדיקים פונעם לעצטן דור די סאטמערער, קלויזנבורגער, בעלזער און ליובאוויטשער רבי'ס.

ער איז א ברודער פון רבי אשר אנטשיל כ"ץ דער היינטיגער וויענער רב, און פון ר' שלמה זלמן כ"ץ דער תולדות אהרן רב אין וויליאמסבורג, ברוקלין.