קהל עדת יראים וויען, איז געגרינדעט געווארן אין וויליאמסבורג, דורך יעקישע יידן, אפשטאמיגע פון דער שיפשול געמיינדע, אין דער שטאט וויען. זיי האבן אפגעקויפט דעם טעאטער אויף לי עוועניא, און מקדש געווען אלס א בית הכנסת, און געדאווענט נוסח אשכנז.

רבניםרעדאַקטירן

די רבנים פון די קהילה זענען אויפגענומען געווארן דורך וואלן.

דייניםרעדאַקטירן

די דיינים זענען ווי פאלגנד:

חסידותרעדאַקטירן

ר' אשר אנטשיל כ"ץ דער איצטיגער רב האט פארוואנדלט די קהילה אין א חסידות, מען דאווענט שוין היינט דארט נוסח ספרד, ווי אויך האט ער געלייגט מזוזות, און פירט דארט טיש.