תולדות אהרן איז א ירושלימער חסידות פון בערך טויזנט משפחות וואס איז געגרינדעט געווארן אלס אן אפטיילונג פון די חסידות "שומרי אמונים" חבורה פון עובדים דורך ר' אהרנ'ס חסידים. טייל פון זיי וואוינען אין בית שמש און אויך האבן זיי קליינע שטיבלעך אין לאנדאן, מאנסי, וויליאמסבורג און בארא פארק.

איר רבי און גרינדער איז געווען רבי אברהם יצחק קאהן זצ"ל.

זיין ממלא מקום איז דער היינטיגער רבי, זיין יונגערער זון רבי דוד קאהן צוליב דעם וואס דער עלטערער זון רבי שמואל יעקב איז א וויזשניצער חסיד און א גרויסער טייל עולם האט אים נישט געוואלט אויפנעמען אלס רבי'ן.

דער עלטערער זון רבי שמואל יעקב קאהן האט געעפנט פאר זיך א חסידות מיטן נאמען תולדות אברהם יצחק.

תולדות אהרן איז געווען באקאנט אלס זייער פרום רעליגיעז און אויסגעשפראכן קעגן סיי וואסארא מאדערנקייט.

ווערענדיג געגרינדעט מלכתחילה אלס א חבורה נישט א חסידות האבן זיי שווערע תקנות וואס פאסט פאר בני עליה, וואס איז זייער שטרענג, מען מעג נאר וואוינען אין געוויסע פלעצער אין מאה שערים און אין בית שמש. מען מעג נאר גיין מיטן ירושלימ'ער לבוש. און מען מוז דאווענען מיט קולות וברקים און זיך שאקלען זייער שטארק. א.א.וו.