האָריזאָנטן איז א יודיש-סאוועטישער ביך וועלכער אנטהאלט א זאמלונג פון דיכטונגען געשריבן דורך פופציג סאוויעטישע פאעטן  פון דער היינט-צייטיגער סאוויעטישער-יודישער דיכטונג, ד"ה דער צווייטער דור סאוויעטישע דיכטער, ערשינען אין יאר 1965 אין מאסקווע  דורך די סאוועטיש היימלאנד - סאָוועטסקי פּיאסטעל.

אונטער דער אלגעמיינער רעדאקציע  פון ארן ווערגעליס און קינסטלער ג. קראווצאָוו.

אינהאלטרעדאַקטירן

עס איז געשריבן אינעם סאוועטישן-יודישן אויסלייג און נעמט אריין פאעזיע געשריבן אנגעהויבן  פון די פריע דרייסיגער יארן ביז '64 - איינגעטיילט לויט די פאַרפאַסער. א בילד פונעם מחבר ערשיינט נעהבן זאהן נאמען דורכאויסן ביך.

ביים סוף איז פארהאן צוויי בלעטער מיט קורצע ביאגראפישע ידיעות וועגן די אווטאָרן. בס"ה באשטייט דאס בוך פון 534 זייטן.

ליסטע פון מחברים וואס זייערע ווערק ערשיינען אינעם ביךרעדאַקטירן

נייע שטימעןרעדאַקטירן