שלום.

איך בין פֿון באר שבע, און האָבן יידיש אין דער אוניברסיטעט, פֿאָר א סך יארען, געלערנט.

איך רעד א ביסעלע יידיש, אָבער די וויקיפעדיע אין יידיש איז מעהר אימפאָרטענט, און איך וערדע וערזוכען צו שריבן.


מייַנען ארטיקל זענען :רעדאַקטירן

שטומפפֿען:רעדאַקטירן

טעמפלאַטעןרעדאַקטירן

Template:יאַרעסציַיטען

Template:ייִדישע חגים