טאקע א בן תשעים לויט די ארונים, אבער איך בין נישט דער וועמען זיי באשמוצען אין דער בלאט.

ארטיקלן וואס איך האב געשריבן די עיקר און רוב פון זייער אינהאלט

רעדאַקטירן

וויקיפדיע סיסטעם מוסטערן און הילף אנווייזונגן

רעדאַקטירן

אידישקייט און רעלעגיעז

רעדאַקטירן

מרה שחורה - עצבות - ישראל דוד ווייס -

סטעם צעל - געבורט - בליץ -

אינטערנעט און קאמפיוטער

רעדאַקטירן

דזשימעיל - גוגעל רידער - גוגל טאלק - גוגל טולבאר - גוגעל נייעס - גוגל טולבאר -

ביאגראפיעס

רעדאַקטירן

וויסענשאפט

רעדאַקטירן

פארוויילונג

רעדאַקטירן

דעמאקראטישע פארטיי -