דעמאקראטישע פארטיי

פאליטישע פארטיי אין אמעריקע

צו מיינט איר דעמאקראטיע?

Democraticlogo.png

דעמאקראטישע פארטיי איז א פאליטישער פארטיי אין אמעריקע זענען זיי מער ליבעראל געשטימט, און זענען די קאנקורענט פון רעפובליקענס. דאס זענען די 2 גרויסע פארטייען אין אמעריקע.

שיטותרעדאַקטירן


אלע פאליטישע פארטייען וואס עקזיסטירן אין די פאראייניגטע שטאטן