באַנוצערס בײַשטײַערונגען

26 יאַנואַר 2013

18 יאַנואַר 2013

15 יאַנואַר 2013

14 יאַנואַר 2013

6 יאַנואַר 2013

5 יאַנואַר 2013

2 יאַנואַר 2013

1 יאַנואַר 2013

31 דעצעמבער 2012

30 דעצעמבער 2012

29 דעצעמבער 2012

28 דעצעמבער 2012

27 דעצעמבער 2012

26 דעצעמבער 2012

9 דעצעמבער 2012

25 נאוועמבער 2012

17 נאוועמבער 2012

16 נאוועמבער 2012

4 נאוועמבער 2012

27 אָקטאָבער 2012

20 אָקטאָבער 2012

13 אָקטאָבער 2012

7 אָקטאָבער 2012

6 אָקטאָבער 2012

1 אָקטאָבער 2012

29 סעפטעמבער 2012

50 עלטערע