א ייִנגל איז א קינד וואס איז א זכר. נאך דער בר מצוה רופט מען אים א בחור.

איינגל