אברהם טווערסקי

הרב אברהם טווערסקי איז אַ פסיכיאטער וואס וואוינט אין מאנסי, ניו יארק. ער איז אַ חסיד און גרויסער יחסן, שטאמענדיג פון פילע פריערדיגע צדיקים. ער האָט געשריבן איבער 51 ספרים רוב אויף נפשיותדיגער רפואה.

ער גיט זיך אוועק צו העלפן אידן. ער האט געעפענט א דראג רעהאביליטאציע צענטער אין זיין היים שטאט פיטסבורג אין פענסלוועיניע. זיין נייע בוך גייט זיין איבער אזארטשפילן.

וועבלינקעןרעדאַקטירן