פסיכיאַטרע איז דער טייל פון מעדיצין וואס שטודירט, דיאגנאזירט און באהאנדלט און אומנארמאלע אויפפירן און צושטאנדן וואס שאפן שוועריגקייטן פאר מענטשן. די דאקטויים וואס פראקטיצירן פסיכיאטרע און קורירן מענטשן מיט פסיכיאטרישע פראבלעמען רופט מען פסיכיאטערס.

א פסיכיאטער איז בודק גייסטליכע קרענק אין מאכט א דיאגנאז.

פסיכיאטריע איז נאכן לערנען דאקטעריי לערנט מען זיך צו וויאזוי צו באהאנדלען גייסטליכע קרענק מערסטנ'ס דעפרעסיע (מרה-שחורה), ביפאלארע שטערונג (גיסטע-סטאבילעטי), ענקזייעטי שטערונג (ציטער-זארג-נערוועזיקייט), און אזוי ווייטער.

זעט אויך

רעדאַקטירן

פסיכיאטריע אינסטרוקציע בוך (DSM)