רוסלאנד הײַנט איז א רוסישער טעלעוויזיע קאנאל וואס טראנסמיטירט 24 שעה א טאג נייעס אויף ענגליש.