יארהונדערטער:
18טער י"ה - 19טער י"ה - 20סטער י"ה
יארצענדלינגער:

1830ער - 1840ער - 1850ער - 1860ער - 1870ער - 1880ער - 1890ער - 1900ער - 1910ער

יארן:

1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879

די 1870ער זענען געווען די צען יאר פון 1870 ביז 1879.

געשעענישן רעדאַקטירן

וועלט פירער רעדאַקטירן