שמעון וויזענטאל צענטער

סימאן וויזנטאל צענטער איז אן ארגאניזאציע וואס הייסט נאך דעם באקאנטן נאצי יעגער שמעון וויזנטאל. געעפנט דורך ראביי מארווין הייער פארצוזעצן זיין ארבעט און זכרון און דערביי מאכן א גוטער בודזשעט.

שמעון וויזענטאל צענטער אין לאָס־אַנדזשעלעס

עס איז הויפטקווארטירט אויף פיקא בולעווארד, די הויפט גאס אין לאס אנזשעלעס. זיי האבן א ריזיגען קאמפוס פון בנינים, א ישיבה, מיידל שולע, האלאקויסט מוזיי, און א אפיס געביידע וואס האלט אן קשרים מיט דער וועלט פרעסע צו פארדאמען און אויפדעקן פארשידענע נייעסער און פובליק רילעישאנס בנוגע די היסטאריע פון האלאקאויסט און באקעמפן אנטיסעמיטעזים דורך דעם אפצוהאלטן נאך א האלאקויסט.


כאפן נאציסרעדאַקטירן

זיי האבן פילאליעס אין אייראפע פון אמאל צו כאפן נאצי פארברעכער און זיי ברענגן צו גערעכטיגקייט.


וועבלינקרעדאַקטירן