דער שוואם אדער דאס שוועמל (ענגליש: fungus) איז א מין ארגאניזם פון דער משפחה וואס הייסט אייקאריאטן.

שוואם

בלשון רבים הייסט פאנגוס פאנגי.

עס ציעט איר ערנערונג פון אנדערע ארגאניזמען. עס טוט עסן איר עסנווארג פון דרויסן, איינזאפנדיג ניוטריענט מאלעקיולן אין צו זייערע צעלן.

הייוון, מאלד און שוועמלעך זענען א ביישפיל פון מיני פאנגי.

אמאל האט מען געמיינט אז דאס איז א געוויקס.

עס זענען פאראן אן אפגעשאצטע 5.1 מיליאן זגאלן פון פאנגי מיט בלויז זיבעציג טויזנט דעפענירט דערווייל.

עסןרעדאַקטירן

טייל שוואמען זענען עסבאר. מען קען זיי עסן רוי אדער מען קאכט די שוואמען אין זופ און אנדערע עסנווארג.