אייקאריאט

ארגאניזמען מיט צעלקערן אין די צעלן

אן אייקאַריאט איז אן ארגאניזם מיט קאמפלעקסע צעלן, אדער איין צעל מיט א קאמפלעקסער סטרוקטור. אין די דאזיקע צעלן ווערט דער גענעטישער מאטריאל איינגעארדנט אין כראמאזאמען אין דעם צעל יאדער.

אייקאַריאטן
פארשידנהייט פון אייקאריאטן
פארשידנהייט פון אייקאריאטן
וויסנשאַפֿטלעכע קלאַסיפֿיקאַציע
Domain: Eukarya
קעניגרייכן
א טיפישע צעל פון א בעל חי

בעלי חיים, פלאנצן, אלגן און שוואמען זענען אלע אייקאריאטן. עס זענען פאראן אויך אייקאריאטן ביי די איין־צעל פראטיסטן. פון דער אנדערער זייט, האבן פשוטע ארגאניזמען ווי למשל באקטעריע און ארכעען נישט קיין יאדערן אדער אנדערע קאמפלעקסע צעל סטרוקטורן. אזעלעכע ארגאניזמען רופט מען פראקאריאטן.

די אייקאריאטן ווערן גערעכנט א געביט.