זופ איז א פליסיג עסנווארג וואס מען געווענליך עסט ווארעם מיט א לעפל.

גרינצייג זופ

עס זענען דא פארשידענע סארט זופן: