דעם שבת ווען מען ליינט אין דער תורה די סדרה בשלח רופט מען שבת שירה, ווייל די שירת הים ("אז ישיר") ליינט מען אין יענער סדרה.

מנהגים פון שבת שירה

רעדאַקטירן

שבת שירה איז א מנהג אז מען שפרייט אויס קאשע אדער ברויט ברעקעלעך פאר די פייגלעך בשכר וואס זיי האבן אויפגעגעסן די מן וואס דתן ואבירם האבן אויסגעשפרייט שבת אינדערפרי אין מדבר צו קענען זאגן אז שבת פאלט אויך מן.