שאַמאַניזם איז אַ געפירעכץ וואו אַ פּראַקטיצירער מאכט אן עליית נשמה. דער שאַמאַן שפירט און רעדט מיט נשמות, שדים, און רוחות. [1]

א שאַמאַן דאָקטער פון Kyzyl, 2005.
שאַמאַן גייסטליכער פון צפון אַמעריקע, 1897.

א שאמאן איז א מענטש וואס האט צוטריט צו, און א השפעה אויף, די וועלט פון רוחות. זיי גייען געווענליך אריין אין א טראנס בשעת א רעליגיעזע צערעמאניע.

גלויבונען רעדאַקטירן

  • רוחות זענען עכט און קענען טוהן זאכן אין די גשמיות'דיגע וועלט.
  • עס זענען דא גוטע און בייזע רוחות.
  • היילונג קען געטוהן ווערן סיי אין די רוחניות'דיגע וועלט און סיי אין די גשמיות'דיגע וועלט.
  • די גייסט פון אַ מענטש קענען פאַרלאָזן זיין גוף און אריינגיין אין די רוחניות'דיגע וועלט.

פילמען רעדאַקטירן

  1. Hoppál, Mihály 2007. Is shamanism a folk religion?. Shamans and Traditions, vol 13. Bibliotheca Shamanistica. Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN 978-963-05-8521-7