רעקלאַמע (אױך אַנאָנאס) איז א מיטל מיט וואס מען איז מפרסם א ביזנעס, פראדוקטן אדער א פערזענלעכקייט. ווען א רעגירונג נוצט רעקלאמעס צו פארשפרייטן זייער אייגענע אגענדע רופט זיך דאס פראפאגאנדע.

עס זענען אויף פארהאן רעקלאמעס וואס ציהלן בלויז צו ברענגען אויפמערקזאמקייט פאר א פירמע, טעמע אדער פאליטישער מיינונג.