רבינו חננאל בן חושיאל איז געווען די ערשטע ראשון, ער איז געווען א תלמיד פון רב האי גאון.

ער האט געמאכט א פירוש אויף ש"ס וואס איז אריינגעדרוקט אין די ווילנא ש"ס אויף פילע מסכתות.