רבינו גרשום

(אַריבערגעפֿירט פון רבינו גרשום מאור הגולה)

רבינו גרשום מאור הגולה איז געווען פון די גדולי חכמי ישראל. ער האט געוואוינט אין מיינץ.


ער איז באקאנט מיט די חרמות וואס ער האט גוזר געווען חרם דרבינו גרשום.


חרם דרבינו גרשוםרעדאַקטירן

מאור הגולהרעדאַקטירן