רבינו גרשום

(אַריבערגעפֿירט פון רבינו גרשום מאור הגולה)

רבינו גרשום מאור הגולה, באוואוסט אלס רבינו גרשום מאור הגולה איז געווען פון די גדולי חכמי ישראל. ער האט געוואוינט אין מיינץ.


ער איז באקאנט מיט די חרמות וואס ער האט גוזר געווען, באקאנט מיטן נאמען חרם דרבינו גרשום.


חרם דרבינו גרשוןרעדאַקטירן

מאור הגולהרעדאַקטירן