ראַמאַפאָ איז א שטעטל אין ראקלענד קאונטי, מיט א באפעלקערונג פון 108,905 אין 2000.

געמיינדעס אין ראמאפא רעדאַקטירן