א ראַטירער אדער ים־רעטער איז איינער וואס איז פאראנטווארטלעך אויפזען די זיכערקייט פון באניצער פון א קערפער פון וואסער, למשל א שווים באסיין אדער א פלאזשע. ראטירער דארפן זיין זייער גוטע שווימערס, געשולט אין וואסער ראטעווען, מיט פארשידענע געצייג, און ערשטע הילף. אין טייל ערטער זענען ראטירערס א חלק פון די עמערגענץ דינסטן.