ראַדני ריעד (ענגליש: Rodney Reed) איז א שווארצער מאן פון טעקסעס וועלכער איז באשולדיגט געווארן אין מארד און איז אויף די טויט רייע.

אינעם דריי און צוואנציגסטן פעברואר, איז דער אורטייל געשטעלט געווארן אויף אפהאלט צוליב קלאהרע סייענטיפישע באווייזן און דאס וואס די מאסן איז געווארן אינפארמיהרט איבער דעם פארברעכן און פארלאנגט א גערעכטער אורטייל.

די באשולדיגונג איז באזיהרט בלויז אויף די די ען עי פון ריעד'ס זרע אין דעם קרבן. אבער דאס איז בכלל נישט א באווייז אויפן מארד. ראדני האט אלעמאל געטענה'ט אז ער האט אסאך מאהל געהאט סעקס מיט סטעיסי. ער איז אפגעזאגט געווארן אנדערע די ען עי טעסטן וואס קען איבערווייזן זיין אומשולד.

די פארטיידיגונג האט באווייזן אז דער מערדער איז געווען איהר חתן, א געוועהזענער פאליציאנט, וועלכער האט דאס מעהגליך געטוהן אלס נקמה צו איהר פארן טשידן. ער איז יעצט אין תפיסה פאר אנדערע פארברעכנס. אבער אינעם געריכט איז ער דאן אראפגעלייגט געווארן אלס ארנטליכער מאן.

א דאקומענטארער פילם די שטאט קעהגן ריעד איז פראדוציהרט געווארן איבער די געשיכטע.

וועב לינקעןרעדאַקטירן