קליידל

א קלייד פאר פרויען וואס דעקט דעם גאנצן קערפער

קליידל הייסט א קלייד וואס זיין אונטערשטער טייל איז ווי א האלבקלייד, אנדערשט ווי א הויזן וואס איז בעיקר ביי פרויען וואס נעמען ארום דעם פוס און פונעם מענטש.

א טייערע חתונה קלייד.

אידישקייט

רעדאַקטירן

עס איז קעגן די הלכה אז א מאן זאל אנטאן א קלייד צוליב צניעות