פלאשינג איז א געגנט אין צפון קווינס פון נו יארק סיטי, עס וואוינען דארט אסאך אזיאנע מיט כינעזע אימיגראנטן. עס געפינט זיך דארט דאס לופטפעלד לאגווארדיע, אויך איז דארט דא די א גרויסע פארק וואס רופט זיך פלאשינג מעדאוס פארק, אויך איז דארט די בעיסבאל סטאדיום פון די נו יארק מעטס, עס רופט זיך סיטי פילד. Shea Stadium

ליסטע פון קווינס געגנטן                         

לאנג איילענד סיטי · פארעסט הילס · פאר ראקעוועי · אוסטאריע · בעיסוואטער · בעיסייד · עלמהארסט · פלאשינג · מעספעט · וואדסייד · סאניסייד · זשעמעיקע · האנטערס פוינט ·

און נאך...