מעטער

(אַריבערגעפֿירט פון ק"מ)

דער מעטער איז א איינהייט צו מעסטן ווייטקייט.

טאפלונגען פון א מעטער

רעדאַקטירן

נעמען פון אנגענומענע מאסן אין דער מעטער:

Submultiples Multiples
Factor נאמען Symbol Factor Name צייכונג
10−1 דעצימעטער dm 101 דעקאַמעטער dam
10−2 צענטימעטער cm 102 hectometre hm
10−3 מילימעטער mm 103 קילאמעטער km
10−6 micrometre µm 106 megametre Mm
10−9 נאנאמעטער nm 109 gigametre Gm
10−12 picometre pm 1012 terametre Tm
10−15 femtometre (fermi) fm 1015 petametre Pm
10−18 attometre am 1018 exametre Em
10−21 zeptometre zm 1021 zettametre Zm
10−24 yoctometre ym 1024 yottametre Ym