מאָס איז דער אפשאצונג אדער אפמאך פון די דערגרייכונג, דימענסיע אדער מעגליכקייט, געווענליך און שייכות צו א סטאנדארט אדער אפטייל פון מאס. די מאס איז אויסגעדרוקט אין א נומער פון אפטיילן פון דעם סאטנדארט. ווי למשל ווייטקייט דורך די נומער פון מיילן אדער קילאמעטער. די וויסנשאפט פון מעסטן ווערט גערופן מעטראלאגיע.

וואס קען מען מעסטן? רעדאַקטירן

מען קען מעסטן אסאך פארשיידענע זאכן, למשל:

 • דיסטאנץ: מעסטן דיסטאנץ ענטפערט די פאלגנדע פראגעס;
  • ווי ווייט איז א געוויסער פלאץ פון דאנעט?
  • ווי ווייט זענען צוויי ביימער פון אנאנד?
  • ווי לאנג איז דער שטעקן?
 • געוויכט: מעסטן געוויכט ענטפערט די פאלגנדע פראגעס;
  • וואס איז שווערער, דער דאזיגער הענגל פון טרויבן צי יענע בינטל באנאנען?
  • צי האט משה פארלוירן אין געוויכט היי יאר?
  • אז איך לייג אריין א גרויסע שטיין אין א שיף צי וועט זי זינקען?
 • פארנעם: מעסטן פארנעם קען ענטפערן די פאלגנדע פראגעס;
  • וויפיל פלעשלעך וואסער דארף מען האבן אנצופילן א קעסל?
  • וויפיל בוימל זאל איך אריינגלייגן אין דעם געקעכץ?
  • וויפיל קארטאנען גייען אריין אין דעם צימער?
 • טעמפעראטור: מעסטן טעמפעראטור קען ענטפערן די פאלגנדע פראגעס;
  • וואו איז ווארעמער היינט, ירושלים אדער ניו יארק?
  • אז איך לייג אריין אייז צי וועט עס ווערן וואסער?
  • צי איז גענענדל קראנק מיט א פיבער?
 • דריק: מעסטן דריק קען ענטפערן די פאלגנדע פראגעסף
  • וויפיל לופט דארף מען אריינלייגן אין דעם רייף?
  • צי וועט זיין א גוטע וועטער מארגן?
  • צי קען דער טיש טראגן א געוויסן לאסט?
 • גיכקייט: מעסטן גיך קען ענטפערן די פאלגנדע פראגעס;
  • ווער וועט אנקומען פריער, אהרן צי מענדל?
  • ווי שפעט וועט מען דערגרייכן מאנטשעסטער?
  • ווי לאנג דויערט די רייזע?