צייכענען איז א פארעם פון וויזועלער קונסט וואס ניצט געוויסע צייכענונג אינסטרומענטן צו מאכן בילדער פון פאסן אויף פאפיר אדער אן אנדער אייבערפלאך. מען קען אויך מאכן צייטווייליגנ צייכענונגען אויף א טאוול. די אינסטרומענטן וואס מען ניצט זענען כולל א גראפיטער בלייער, א פען מיט טינט, וואקסענע קאלירטע בלייערס, קריידלעך, קרייד, האלצקוילן און אויך געוויסע מעטאלן (ווי זילבער און בליי).

וויטראוויען מענטש צייכענונג פון לעאנארדא דא ווינטשי.

עס איז אנדערשט ווי א מאלעריי ווייל דאס ברויך ארויסברענגן דאס בילד אן די הילף פון קאליר ווי א מאלעריי נאר דורך די גרעניץ און שאטן וואס דער פענע דארף פון זיך אליינס ארויסברענגען די מצב מיט דאס איז דאס מער גלייך צו די גראפישער טעכניק פון דרוק.

ווען דאס איז באניצט אין די קונסטלעכער זין פון ווארט מיינט דאס אנמאלן און קאמפאזיציעס און אנדערע עסטעטישע באטראכטונגן וואס טוען אויסדרוקן קאנצעפטואלע כוונות פון איר באשאפער.

באקאנטע צייכענער זענען לעאנארדא דא ווינטשי, אלברעכט דירער, מיקעלאנדזשעלא, ראפאעל, רעמבראנט, פעטער פאל רובענס, סעזאן און גאיא. די יידישע קינסטלערין אנא טיכא איז בארימט וועגן אירע צייכענונגען פון די ירושלימער בערג.