צוגאב און אראפנעם צייכנס

צוגאב און אראפנעם צייכנס (+ און -) זענען די מעטאמאטישע סימבאלן גענוצט צו פארשטעלן און באצייכענען די פעולות פון אראפנעמן אדער צוגעבן, דאס הייסט א פאזיטיוו אדער נעגעטיוו צו א נומער.

דער פלאס סימבאל.

אידישקייט רעדאַקטירן

אין די פרומע קרייזן מאכט מען נאר א האלבער פלוס דאס הייס ווי א פארקערטער T נאר מיט א קלענערע פיסל ווייל אנדערש דערמאנט דאס די עבודה זרה סימבאל פון די קרייץ פון די קריסטן.