הרב צבי אלימלך שעהנפעלד איז געווען דער רב פון מעזשילאבריץ (היינט סלאוואקיי) אין די ת"ר יארן ווען סלאוואקיי איז געווען א פראווינץ פון אונגארן.

ער איז געווען א זון פון ר' משה שאהנפעלד וואס איז געווען אן איידעם פון רבי צבי אלימלך שפירא דער "בני יששכר".