פרידריך דער ערשטער פון פרייסן

פרידריך דער ערשטער פון פרייסן (11טן יולי 1657 - 25סטן פעברואר 1713), פון דער האהענצאלערן דינאסטיע, איז געווען דער זון פון פרידריך ווילהעלם, עלקטאר פון בראנדענבורג. פרידריך איז געווען עלעקטאר פון בראנדענבורג (אין 1688 - 1713, פרידריך דער דריטער) און הערצאג פון פרייסן "פרידריך דער צווייטער". די הערצאגשאפט האט פרידריך גערופן א קעניגרייך, און דערקלערט זיך דער ערשטער קעניג פון פרייסן אין 1701, א טיטל וואס ער געהאלטן ביז זיין טויט.

נאָך זיין טויט האט געקעניגט זיין זון פרידריך ווילהעלם דער ערשטער פון פרייסן.