װאָרטירער אדער ווארט פראצעסאר איז א קאמפיוטער פראגראם וואס באדינט צו שרייבן און אויסשטעלן טעקסטן און זיי אפדרוקן.

OpenOffice.org Writer

איינע פון די פאפולערע שרייב פראגראמען איז די מייקראסאפט ווארד פראגראם.

מען קען היינט טייפן אן-ליין, אן אפלאדירן א פראגראם אויף אייער קאמפיוטער, דורך גיין צו גוגל דאקס און ספרעדשיטס.