א פסיכיאטער איז א דאקטער וואס איז א ספעציאליסט אין פסיכיאטריע, ד.ה. אין מח-קרענק.

טייל פסיכיאטער ספעציאליזירן זיך אין געוויסע עלטערן, למשל קינדער, אדער עלטערע מענטשן.