א מח קראנקייט, אדער פסיכיאטרישע קרענק, איז א געזונט־פעלער אין אויפפיר און געפיל.

די שטודיע פון מח־קרענק ווערט גערופן פסיכאפאטאלאגיע.


אזעלכער וואס איז א נעווראלגישער און מ'זעט אים נישט מיט די אויגן, און מ'קען אים נישט אנטאפן מיט די הענט.

א מח פראבלעם איז א סארט ווי אלצהיימערס אדער אן אנדער טיפ דעמענטיע, אדער א פערזענלעכקייט-שטערונג.

די אפטיילונג פון מעדיצין וואס באהאנדלט מח-קרענק איז פסיכיאטריע.

נישט יעדע זאך וואס פאסירט דעם מח ווערט גערעכנט א מח־קרענק. סיי עפילעפסיע סיי פארקינסאן קרענק שטערן דעם מח, אבער זענען נישט קיין מח־קרענק.

היסטאריע

רעדאַקטירן

אמאל האט מען געהאלטן אז מח־קרענק קומען צוליב א שד אדער א דיבוק.