א פֿלאַש איז א האלטער מיט א שמאלן האלדז וואס ווערט געניצט מערסטנס פאר פליסיקייטן. פלעשער מאכט מען געוויינטלעך פון א דורכזיכטיקן מאטריאל ווי גלאז אדער פלאסטיק, אבער אויך פון ליים, אלומיניום און אנדערע מאטריאלן.

ווײַן פֿלאַש

וויין, לימאנאד, וואסער, מילך, מעדיצין און צוואג וואסער ווערן געהאלטן אפטמאל אין פלעשער. פאר ביר און וויין ווערן געניצט ברוינע און גרינע פלעשער.

מען פלעג ניצן פלעשער שוין אין כינע, פעניקע און רוים.

זעט אויך

רעדאַקטירן