פארקויפן

(אַריבערגעפֿירט פון פארקויפער)

פארקויפן איז דער יסוד פון ביזנעס. דער צוזאמקום פון פארקויפער און קויפער איז דאס זאל זיין סוקסעספול הייסט ביזנעס.

א ביזנעס אן קיין פארקויפער איז נישט שייך.

דער פארקויפער מוז קענען איבערעדן די קאסטומער איבער די לוין וואס ער וועט האבן פון קויפן ביי דעם פארקויפער.