פאטאגראַפֿיע איז א קונסטלעכער מיטל צו מאכן בילדער מיט א קאמערע. דאס קען ווייזן אן אביעקט אדער א פנים פון א מענטש אויף פאפיר אדער אן עקראן אדער ערגעץ אנדערש. דאס בילד וואס מען מאכט רופט מען אויך א פֿאטאגראַפֿיע.


פאטאגראףרעדאַקטירן

א מענטש וואס מאכט פאטאגראפיעס פאר זיין פאך רופט מען א "פֿאטאגראַף".