פאטאגראַפֿיע איז א קונסטלעכער מיטל צו מאכן בילדער מיט א קאמערע וואס דויערן, אדער עלעקטראניש דורך א בילדסענזאר, אדער כעמיש מיט א מיטל וואס איז ליכט־סענסיטיוו ווי למשל פֿאטאגראַפֿישער פֿילם. דאס בילד קען ווייזן אן אביעקט אדער א פנים פון א מענטש אויף פאפיר אדער אן עקראן אדער ערגעץ אנדערש. דאס בילד וואס מען מאכט רופט מען אויך א פֿאטאגראַפֿיע.

געוויינלעך ניצט מען א לינדז צו פאקוסירן דאס ליכט וואס איז געווארן אפגעשפיגלט אדער ארויסגעגעבן פון אביעקטן צו א רעאלן בילד אויף א ליכט־סענסיטיוון אייבערפֿלאך אינערהאלב א קאמערע ווערנט אן אַפגעזייגערטן באַלייכט. מיט אן עלעקטראנישן בילדסענזאר טוט דאָס פראדוצירן אן עלעקטרישע אנלאדונג ביי יעדן פיקסעל וואס ווערט פראצעסירט עלעקטראניש און איינגעשפייכלערט אין א דיגיטאַלישער בילד־טעקע וואס מען קען שפעטער ווייזן אדער פראצעסירן.

פאטאגראף רעדאַקטירן

א מענטש וואס מאכט פאטאגראפיעס פאר זיין פאך רופט מען א "פֿאטאגראַף".