עליות קיין ארץ ישראל
אין דער נייער צייט

עליות נאכן אויפשטעלן די מדינה:


עליה אין ארץ ישראל הייסט ארויפצוגיין וואוינען אין ארץ ישראל, ווייל אין דער אידישער רעליגיע איז דאס אן העכער שטאפל אין קדושה צו וואוינען אין ארץ ישראל.[1]

רעפערענצן רעדאַקטירן

  1. מסכת כלים פ"א מ"ו