דער ווארט נייע צייטן איז בעיקר באנוצט דורך היסטאריקער אויסצו'משל'ן די עפאכע תיכף און קורץ נאכן עפאכע וואס איז באוויסט פון די פריע מאדערנע צייטן.

דאס נעמט אריין אין זיך טייל און סוף פון ניינצטען יאר הונדערט ביז היינט.

ענדערונגן און פארשריטן וואס האט געמאכט ארגינעל און אייגענארטיק דעם עפאכערעדאַקטירן