ליע עוועניו איז די אומאפיציעלער הויפט גאס אין די חרידישע געגענט אין וויליאמסבורג ברוקלין.

עס איז די מיטלסטע עוועניו פון פינעף עוועניוס וואס לויפען אדורעך אין וויליאמסבורג. ס'האט די גרעסטע קאנסטעטראציע פון געשעפטען און די געגענט. עס דינט אלס א פארבונדונג שטראסע פונעם וויליאמסבורגער בריטש [וואס פארבונד ברוקלין צי מענהעטען] צי די אויסערען דרום געגענטער פון וויליאמסבורג. עס איז פארבאטען צי פארקען פון 4-7 נאכמיטאג ציליב די ראש אייער טראפיק וואס די וויליאמסבורגער בריטש פראדעצירט און דיע שטונדען. עס פאנג זיך אן ביי קליימער סט. ביי די וויזניצע[מאטעלע] מוסדות/בית המדרש און עס לויפט פאר 13 גאסען ווי עס טוישט זיך די נאמען אויף נארסטענד עוועניו וואס דאס שנייד אדורעך ביז די אנדערע עק ברוקלין.