ספרדישע חרדים זענען א שטראם אין דער חרדישער געזעלשאפט, וואס נעמט אריין חרדים פון איסלאמישע לענדער, דער איבערישער האלבאינזל און די באלקאנען. די חרדישע-ספרדישע צײַטונגען ציילן אינעם צווייטן יאָרצענדלינג פון 21 סטן יאָרהונדערט אין ישראל, לויט די אָפּשאַצונגען, בערך 200,000 מענטשן.

הרב עובדיה יוסף מחבר פונעם ספר מאור ישראל אתלמוד בבלי, מנהיגה וקרבניטי האומה ומנהיג תנועת ש"ס החרדית-ספרדית

המייסדים ומקימים תנועת ש"ס הספרדית.