אין די תורה איז דא עטליכע מצות פון ציילען.

  • געווענליך מיינט דאס ציילען מיט די מויל.
  • מען מאכט א ברכה פאר מען ציילט.

ספירות אין די תורהרעדאַקטירן

ספירת העומררעדאַקטירן

  • דאס איז די מצוה פון ציילען די טעג פון ווען מען ברענגט די קרבן עומר ציילט מען 49 טעג.

ספירת ז' נקייםרעדאַקטירן

  • א זב אדער א זבה דארף אפהאקן מיט ריינקייט, דאס מיינט זיי דארפן זיכער מאכן אז עס רינט מער נישט פון זיי, דאן דארפן זיי ציילען 7 ריינע טעג, דערנאך דארפן זיי זיך טינקען אין א מקוה זיך אינגאנצן ריין צו מאכן.

ספירת שמיטה מיט יובלרעדאַקטירן