סייקס-פיקא פארשטענדעניש

דער סייקס-פיקא פארשטענדעניש פון 1916 צווישן פראנקרייך און דעם פאראייניגטן קעניגרייך, וואס צווישן אנדערע ווערן צוטיילט די לענדער פונעם בריטישן מאנדאט, און דעם פראנצויזישן מאנדאט, ביי דער ענדע פון דער ערשטער וועלט מלחמה.

לויטן פארשטענדעניש איז איראק יארדאניע פאלעסטינע, אונטער דעם בריטישן מאנדאט, סיריע לבנון, אונטערן פראנצויזישע מאנדאט.