סװאן לעיק איז איינע פון די שטעטלעך אין די קעטסקילס, אין די אומגעגנט פון ליבערטי, עס גרעניצט זיך מיט קאניויאנקע לעיק, ווייט לייק.

סװאן לעיק איז ביים עקזיט 104 פון ניו יארק 17 (אונטערסטעיט 86) דערנאך פארט מען אויפן 17B ביז צום עירפארט ראוד אויף די רעכטע זייט, ביים עק.

קאנטרי און קעמפרעדאַקטירן

אין סוואן לעיק געפונען זיך אויך אסאך היימישע יודישע קאנטריס און קעמפ'ס.

צווישן זיי:

די סװאן לעיק שול, א טראדיציאנעלע חברה, האט געבױט אין יאר 1924 בײם זעלבע מענטשן װאס האבן געבױט גרױסע האטעלן און געשעפטן. דער רבי איז ישראל אײנהארן.