סברה איז די מיינונג פון עפעס.

עס איז די מעגליכקייט צו פארעם'ען און אפערירן אויף קאנצעפטען פון אבסטראקציע, לויט ראציאנאל און לאגיק, - טערמיןען מיט וואס סברה טיילט זיך פון ירושה.

אידישקייט רעדאַקטירן

לויט חז"ל איז עפעס סברה א מער א מחייב ווי תורה. סברה הוא ולמה לי קרא.